Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες - Έρευνα Στατιστικά » Έρευνα » Δημοσιεύσεις του ΣΚΦ στα αγγλικά και τα γερμανικά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΦ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Efstathiou, G. & Κalantzi - Azizi, A. (2005). Students' Psychological Web-Counselling: A European perspective. Στο Πρακτικά Συνεδρίου της FEDORA - PSYCHE: "Internationalisation within the Higher Education in an expanding Europe: New developments in Psychological Counselling" (σελ. 55 - 65). FEDORA - Louvain-la-Neuve.Karademas, E. C., & Κalantzi - Azizi, A. (2004). The stress process, self-efficacy expectations, and psychological health. Personality and Individual Differences, 2, 1033-1043.Karademas, E. C., Κalantzi - Azizi, A., & Efstathiou, G. (2002). Examinations, Performance Expectations, Cognitive Appraisal, and Psychological Health in Greek University Students. Στο Πρακτικά Συνεδρίου της FEDORA - PSYCHE: "Cognition, Motivation, and Emotion: Dynamics in the Academic Environment" (σελ. 172 - 181). FEDORA - Louvain-la-Neuve.Leventidou, M., Efstathiou, G., & Κalantzi - Azizi, A. (2000). The Counselling Centre for Students at the University of Athens. AUCC Newsletter and Journal, 2, 19-20.Kalantzi - Azizi, Α., Rott, G., & Aherne, D. (Επιμ. Έκδ.) (1997). Psychological Counseling in Higher Education: Practice and Research. Athens: FEDORA - Ellinika Grammata. (PDF FILE 79K)Kalantzi - Azizi, A., & Sidiropoulou - Dimakou, D. (1995). Greece: Models of Integration of the Disabled University students in Greece. Στο J. J. Meister (Επιμ. Έκδ.) Study conditions and behavioral patterns of students with disabilities (σελ. 107 - 109). Munich: IHF.Kalantzi - Azizi, A., & Malikiosi - Loizou, M. (1994). Psychological Counselling in Higher Education in Greece: Existing Standards and Practice and Suggested Future Development. Στο Bell, E., McDevitt, C., Rott, G., & Valerio, P. (Επιμ. Έκδ.), Psychological Counselling in Higher Education: A European Overview (σελ. 103 - 120). Napoli: FEDORA.Kalantzi - Azizi, A., Zoniou - Sideri, A., Papaspirou, C., & Sidiropoulou - Dimakou, D. (1994). Disabled Students at the University of Athens - Greece: A project of integration of Deaf Students. Athens: University of Athens, Counselling Centre for Students, Horizon Programme No 91003E1.Sidiropoulou - Dimakakou, D. (1994). Disabled Students at the University of Athens. FEDORA - Newsletter, January, 10.Kalantzi - Azizi, A., & Matsaka, I. (1993). Group training of students with problems in organising study and difficulties of Attention. FEDORA - Newsletter, 6 - 7, 8 - 9.Kalantzi - Azizi, A., Bezevegis, E., & Giannitsas, N. (1991). Psycholoziale Aspente der spaten Adoleszenz. Στο K. Gavin - Kramer (Επιμ. Έκδ.), Ein Jahr davor: Studieren in Europa, Dokumente zur Hochschulreform (σελ. 251 - 253). Bonn: Hochschulrektorenkonferenz.