Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες - Έρευνα Στατιστικά » Έρευνα » Δημοσιεύσεις του ΣΚΦ στα ελληνικά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΦ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παπαϊωάννου Ο., Μακρή Α., Αργαλιά Ε., Καλαντζή-Αζίζι Α. (2014). Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών 2010-2012: Απολογιασμός Δραστηριοτήτων. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. (αρχείο PDF 747K)

Σχορετσανίτης, Ν. & Χαρίλα, Ν. (2010). Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών 2006 - 2009: Απολογισμός Δραστηριοτήτων. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. (αρχείο PDF 833K)

 
 

Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών: Κατευθυντήριες γραμμές για τα Γερμανικά ΑΕΙ. Κείμενο βασισμένο στο "Η συμβουλευτική στα Ανώτατα Ιδρύματα: στόχοι, κριτήρια, προσόντα" (Beratung im hochschulbereich: Ziele, standards, qualifikationen, 2006. Berlin: Deutshes Studentenwerk). (αρχείο PDF 107K)

 
 

Κ. Ευθυμίου, Γ. Ευσταθίου & Α. Καλαντζή-Αζίζι (2007). Πανελλήνια Επιδημιολογική Έρευνα Ψυχικής Υγείας στον Φοιτητικό Πληθυσμό. (αρχείο PDF 79K) Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. Κατεβάστε ελεύθερα το βιβλίο (αρχείο PDF 542Κ)

 
 

Ευσταθίου, Γ. (2007). Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών 2003 - 2006: Απολογισμός Δραστηριοτήτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (αρχείο PDF 150K)

 
 

Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2007). Μορφές Παροχής Ψυχολογικών-Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. Στο Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου (Επιμ.), Συμβουλευτική Ψυχολογία-Σύγχρονες Προσεγγίσεις (σσ. 201-231). Ατραπός.

 
 

Rott, G. (2006). Η παγκοσμιοποίηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προκλήσεις και ευκαιρίες για άσκηση Ψυχολογικής Συμβουλευτικής (Μτφ. Α. Πριμικύρη, Επιμ. Α. Καλαντζή - Αζίζι). Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 76-77, 118-129.

 
 

Χαρίλα, Ν. (2005). Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου σε υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών: Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τετράδια Ψυχιατρικής, 119-128.

 
 

Σοφιανίδου, Ε., Μπακομήτρου, Φ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (Επίμ. Έκδ.) (2005). Πανεπιστήμιο για Όλους Όροι και προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή. Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών. (αρχείο PDF 766K)

 
 

Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή - Azizi, A. (2003). Ψυχολογικές ανάγκες, στάσεις και προσδοκίες των φοιτητών σχετικά με τη λειτουργία συμβουλευτικών κέντρων φοιτητών. Στο Πρακτικά 3ου Ψυχολογικού Συνεδρίου Κύπρου "Η ψυχολογία σήμερα: Κυπριακή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα" (σελ. 87 - 110). Λευκωσία: Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου.

 
 

Καλαντζή - Azizi, A. (2003). Υποστηρικτικές δράσεις στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Μ. Ψύλλα, Κ. Μαυριγιαννάκη, Α. Βαζαίου, & Ο. Στασινοπούλου (Επίμ. Έκδ.), ’τομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σελ. 256 - 261). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

 
 

Σιδηροπούλου - Δημάκου, Δ. (2003). Ένταξη των φοιτητών και πτυχιούχων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας: Ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων Workable. Στο Μ. Ψύλλα, Κ. Μαυριγιαννάκη, Α. Βαζαίου, & Ο. Στασινοπούλου (Επίμ. Έκδ.), ’τομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σελ. 262 - 273). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

 
 

Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή - Azizi, A. (2001). Η ανάγκη για συμβουλευτική: Έρευνα στο φοιτητικό πληθυσμό. Στο Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου του Ε.Κ.Ε.Π. "Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή του 21ου Αιώνα" (σελ. 234 - 244). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 
 

Καλαντζή - Azizi, A. (2001). Η σημασία της ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών. Στο Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου του Ε.Κ.Ε.Π. "Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή του 21ου Αιώνα" (σελ. 154 - 168). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 
 

Καλαντζή - Azizi, A., Καραδήμας, Ε.,& Σωτηροπούλου, Γ. (2001). Ένα πρόγραμμα γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ομαδικής παρέμβασης σε φοιτητικό πληθυσμό για την ενίσχυση των προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας. Ψυχολογία, 8(2), 267 - 280.

 
 

Καλαντζή - Azizi, A.(1999). Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες: Εμπειρίες από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Helios II. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 7, 9 - 18.

 
 

Καλαντζή - Azizi, A.(1999). Συμβουλευτικά Κέντρα Φοιτητών: Ένας θεσμός εκπέμπει SOS. Τετράδια Ψυχιατρικής, 68, 38 - 51.

 
 

Καλαντζή - Azizi, A. (1998). Η σημασία της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών. Αλεξανδρούπολη: Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (Επιμ. Έκδ.) (1997). Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών: Ευρωπαϊκή διάσταση - Ελληνική Εμπειρία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (αρχείο PDF 80K)

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε. (1997). Αξιολόγηση των ικανοτήτων μελέτης φοιτητών: Προσαρμογή στα ελληνικά του Ερωτηματολογίου Ικανοτήτων Μελέτης και Εξετάσεων (ΕΙΜΕ) και διαπολιτισμική αξιολόγησή του. Ψυχολογία, 4(1), 1 - 12.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε. (1997). Η συσχέτιση της ιδιοσυγκρασίας και κοινωνικών παραγόντων με τις ικανότητες μελέτης των φοιτητών. Στο Φ. Αναγνωστόπουλος, Α. Κοσμογιάννη, & Β. Μεσσίνη (Επιμ. Έκδ.), Σύγχρονη ψυχολογία στην Ελλάδα (σελ. 128 - 145). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 
 

Κίσσας, Γ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (1997). Ψυχολογικοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται με την πορεία των σπουδών των φοιτητών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 40 - 41, 87 - 111.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (Επιμ. Έκδ.) (1997). Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Ανάπηροι Φοιτητές : Προς μια ευρωπαϊκή πολιτική της ένταξης. Έκδοση Θεματικής Ομάδας 13, HELIOS II, Ευρωπαϊκή Επιτροπή DGXXII.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Ματσακά, Ι. (1996). Φοιτητές με προβλήματα στην οργάνωση της μελέτης και διάσπαση προσοχής: πιθανά εξελικτικά οφέλη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε πρόγραμμα αυτοελέγχου βασισμένο στη θεραπεία της συμπεριφοράς. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 36 - 37, 126 - 140.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Χατζηδήμου, Σ. (1996). Ερμηνευτική προσέγγιση της αναβλητικότητας στα μαθητικά / φοιτητικά καθήκοντα. Νέα Παιδεία, 80, 89 - 111.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α., Σούκου - Βαλαβάνη, Ε, & Χαντάς, Μ. (1994). Προβλήματα και προβληματισμοί γύρω από την ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών. Στο Γ. Ν. Χριστοδούλου, & Β. Π. Κονταξάκης, Θέματα Προληπτικής Ψυχιατρικής (σελ. 389-394). Αθήνα: Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Τσιναρέλης, Γ. (1994). Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο Καϊλα, Μ., Πολεμικός, Ν., & Φιλίππου, Γ. (Επιμ. Έκδ.), ’τομα με ειδικές ανάγκες (σελ. 752 - 758). Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α., Ζωνιού - Σιδέρη, Α., Παπασπύρου, Χ., Τσιναρέλης, Γ., & Σιδηροπούλου - Δημακάκου, Δ. (1994). Πρόγραμμα κατάρτισης «βοηθών σπουδών» και «φοιτητών - συμβούλων» για κωφούς φοιτητές. Αθήνα: Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόγραμμα Horizon No 91003E1.

 
 

Χαρίλα, Ν., & Καραδήμας, E. (1994). Όταν οι διαφορές γίνονται πρόκληση. Επειδή η διαφορά είναι δικαίωμα, 50-51, 15-17.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (1992). Συμβουλευτικό κέντρο για φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 22 - 23, 75 - 81.

 
 

Καλαντζή - Azizi, A. (1992). Η ψυχολογική συμβουλευτική: Παρόν και μέλλον στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Στο Α. Γαβριήλ, Ε. Δημητρόπουλος, & Π. Σαμοΐλης (Επίμ. Έκδ), Ευρώπη 2000: Τάσεις και Προοπτικές στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (σελ. 70-83), Αθήνα: ΕΛ.Ε.ΣΥΠ & Ο.Α.Ε.Δ.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (1992). Φοιτητές με ειδικές ανάγκες: Δυνατότητες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε Συμβουλευτικά Κέντρα για Φοιτητές. Επειδή η διαφορά είναι δικαίωμα, 42 - 43, 68 - 72.

 
 

Καλαντζή - Αζίζι, Α., Μπεζεβέγκης, Η. & Γιαννίτσας, Ν. (1989). Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και προβλήματα στη διαμόρφωση της μετεφηβικής προσωπικότητας. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 10 - 11, 32 - 44.

 
 

Καλαντζή - Azizi, A. (1987). Η τάση για ανεξαρτητοποίηση του νεαρού φοιτητή ή της νεαρής φοιτήτριας - Δυνατότητες και όρια της «ψυχολογικής συμβουλευτικής» στο χώρο του πανεπιστημίου: Σκέψεις - εμπειρίες - προβληματισμοί. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 2-3, 51-60.