Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες - Έρευνα Στατιστικά » Έρευνα » Συμμετοχές του ΣΚΦ σε συνέδρια στα αγγλικά και τα γερμανικά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΦ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Apostolopoulou, I., Lekka, F. & Efstathiou, G. (2007, Σεπτέμβριος). Web-based students� peer counselling. Ανακοίνωση στο Συνέδριο της FEDORA - PSYCHE "Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education", Ρέθυμνο, Κρήτη.Efstathiou, G., Efthimiou, K., Alexopoulou, G. & Kalantzi - Azizi, A. (2007, Σεπτέμβριος). Epidemiological study of Greek students� mental health: Results from the national sample. Ανακοίνωση στο Συνέδριοτης FEDORA - PSYCHE "Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education", Ρέθυμνο, Κρήτη.Efstathiou, G. & Kalantzi � Azizi, A. (2007, Σεπτέμβριος). Students� psychological web consulting. Ανακοίνωση στο Συνέδριοτης FEDORA - PSYCHE "Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education", Ρέθυμνο, Κρήτη.Efstathiou, G. & Kalantzi � Azizi, A. (2007, Σεπτέμβριος). Students� psychological web consulting. Ανακοίνωση στο Συνέδριοτης FEDORA - PSYCHE "Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education", Ρέθυμνο, Κρήτη.Kalantzi - Azizi, A. (2007, Σεπτέμβριος). Cognitive Behavioural Approach of Psychological Counselling for Students. Κεντρική Ομιλία στο ΣυνέδριοτηςFEDORA - PSYCHE "Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education", Ρέθυμνο, Κρήτη.Leontiadou, A., Lekka, F., Primikiri, A., Efstathiou, G. & Kalantzi � Azizi, A. (2007, Σεπτέμβριος). Students� psychological web consulting at the University of Athens: Content analysis of online communication. Ανακοίνωση στο Συνέδριοτης FEDORA - PSYCHE "Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education", Ρέθυμνο, Κρήτη.Harila, D. (2007, Σεπτέμβριος). Supervision and training in the psychological counselling for students. Εργαστήριο στο Συνέδριοτης FEDORA - PSYCHE "Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education", Ρέθυμνο, Κρήτη.Efstathiou, G. (2007, Μάιος). Students' psychological web-consulting function and outcome evaluation. Ανακοίνωση στο European Science Foundation Exploratory Workshop "Technology in Counselling and Psychotherapy", Δουβλίνο, Ιρλανδία.Apostolopoulou, I., Lekka, F., & Efstathiou, G. (2007, Μάιος). Efficacy of web-based students' peer counselling. Ανακοίνωση στο European Science Foundation Exploratory Workshop "Technology in Counselling and Psychotherapy", Δουβλίνο, Ιρλανδία.Kalantzi - Azizi, A. (2006, Οκτώβριος). What effects does the organisational framework of the students' support centre has on its integration into higher education? Ανακοίνωση στο IX Συνέδριο της Fedora, Vilnius, Λιθουανία.Leontiadou, A., Kalantzi-Azizi, A., & Charila, D. (2006, Σεπτέμβριος). Cooperation between an Educational Intsitute of Cognitive Behavioural Therapy and a Mental Health Service (Laboratory of Psychological Counselling for Students). Αναρτημένη εργασία στο 36ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της European Association of Behavioural and Cognitive Therapies, Παρίσι, Γαλλία.Apostolopoulos, I. & Charila, D. (2006, Απρίλιος) Case presentation: A student with family problems. Ανακοίνωση στο XI Annual Conference of the European Association for Counselling (E.A.C.) "Counselling in Europe Theory, Research, Practice & Training", Αθήνα, Ελλάδα.Charila, D. (2006, Απρίλιος) The importance of collaboration of Counselling Centers for Students with other social work services within the Universities. A case study presentation. Ανακοίνωση στο XI Annual Conference of the European Association for Counselling (E.A.C.) "Counselling in Europe Theory, Research, Practice & Training", Αθήνα, Ελλάδα.Primikyri, A., Kokkoti, C., Charila, D., Efstathiou, G. & Kalantzi- Azizi, A. (2006, Απρίλιος). Laboratory of Psychological Counselling for Students-University of Athens: Data from counselling services in 2005. Ανακοίνωση στο XI Annual Conference of the European Association for Counselling (E.A.C.) "Counselling in Europe Theory, Research, Practice & Training", Αθήνα, Ελλάδα.Efstathiou, G. & Kalantzi - Azizi, A. (2005, Ιούνιος). Students' Psychological Web-Counselling: A European perspective. Εργαστήριο στο Συνέδριο της FEDORA - PSYCHE "Internationalisation within the Higher Education in an expanding Europe: New developments in Psychological Counselling", Groningen, Ολλανδία.Ageli, A. & Vlavianou, M. (2004, Δεκέμβριος). The "stress management and problem solving" therapeutic group and its results concerning the estimation of quality of life. Ανακοίνωση στο 1o International Conference: Quality of Life and Psychology, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.Efstathiou, G. & Vlachou, M. (2004, Δεκέμβριος). Relating to the opposite sex: A cognitive - behavioural group programme. Εργαστήριο στο 1o International Conference: Quality of Life and Psychology, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.Kalantzi - Azizi, A. & Charila, D. (2004, Δεκέμβριος). Τhe importance of student psychological counseling for the quality of their life: Experiences from the Laboratory of Student Psychological Counseling of the University of Athens. Ανακοίνωση στο 1o International Conference: Quality of Life and Psychology, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.Kalantzi - Azizi, A. & Karademas, E. (2004, Δεκέμβριος). Quality of life, psychological services for students and the Laboratory of Psychological Counseling for Students at the University Athens. Ανακοίνωση στο 1o International Conference: Quality of Life and Psychology, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.Mavroidi, Α., Efthimiou, Κ., Pavlatou, Ε., Tassiou, Α. & Kalantzi-Azizi, Α. (2004, Δεκέμβριος). Development and evaluation of a cognitive behavioral group therapy program in assertive behavior through the development of social skills. Ανακοίνωση στο 1o International Conference: Quality of Life and Psychology, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.Pappa, Κ., Efstathiou, G., Kalantzi-Azizi, Α., & Karademas, Ε. (2004, Δεκέμβριος). Life events and daily hassles: Early maladaptive schemas, stress and depression symptoms. Ανακοίνωση στο 1o International Conference: Quality of Life and Psychology, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.Efthimiou, K., & Kalantzi - Azizi, A. (2003, Σεπτέμβριος). Cognitive Behavioural Group Therapy in Assertive Behaviour through the Development of Social Skills: Results of Interventions in Groups of Students. Ανηρτημένη εργασία στο XXXIII Ετήσιο Συνέδριο της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Πράγα, Τσεχία.Efstathiou, G., Efthimiou, K., Kalantzi - Azizi, A. & Karademas, E. (2002, Νοέμβριος). Web-Counselling at the Counselling Centre for Students at the University of Athens. Ανακοίνωση στο Συνέδριο της Fedora PSYCHE Congress "Cognition, Motivation and Emotion: Dynamics in the Academic Environment", Λισσαβόνα, Πορτογαλία.Karademas, E., Kalantzi - Azizi, A., & Efstathiou, G. (2002, November). Examinations, performance expectations, emotions, and psychological health in Greek university students. Ανακοίνωση στο Συνέδριο της Fedora PSYCHE Congress "Cognition, Motivation and Emotion: Dynamics in the Academic Environment", Λισσαβόνα, Πορτογαλία.Efthimiou, K. P., & Kalantzi - Azizi, A. (2001, Σεπτέμβριος). A Cognitive-Behavioural Group Intervention Programme for University Students. Ανηρτημένη εργασία στο XXXI Ετήσιο Συνέδριο της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Κωσταντινούπολη, Τουρκία.Kalantzi - Azizi, A., Efstathiou, G. I., & Efthimiou, K. P. (2001, Σεπτέμβριος). Psychological Web-Counselling at the Counselling Centre for Students at the University of Athens. Ανηρτημένη εργασία στο XXXI Ετήσιο Συνέδριο της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Κωσταντινούπολη, Τουρκία.Efthimiou, K. P., Efstathiou, G. I., & Kalantzi - Azizi, A. (2000, Αύγουστος). Psychological Problems of Greek University Students. Ανακοίνωση στο X Συνέδριο της FEDORA, Εδιμβούργο, Μ. Βρετανία.


Efthimiou, K. P. (1999, Σεπτέμβριος). Behaving more assertively: a cognitive - behavioral group intervention programme for students. Ανηρτημένη εργασία στο 29o Ετήσιο Συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακής και Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, Δρέσδη, Γερμανία.Efthimiou, K. P., Efstathiou, G. I., & Kalantzi - Azizi, A. (1999, Σεπτέμβριος). Problems and Adaptation Difficulties Faced by University Students. Ανηρτημένη εργασία στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακής και Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, Δρέσδη, Γερμανία.Κίσσας, Γ. (1996, Σεπτέμβριος). Psychosocial factors affecting the students' performance in their course of study. Ανακοίνωση στο 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής, Αθήνα.Charila, D. (1996, Μάρτιος). The Counselling Centre for Students at the University of Athens: Its functions, methods and nature of client population. Ανακοίνωση στο 25th Congress of the British Association for Student Counselling, University of Sussex, Brighton, U.K.Charila, D. (1995, Ιούλιος). Case study of a student with test anxiety and agoraphobia. Ανακοίνωση στο IV Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας, Αθήνα.Christopoulos, A. L. , Konstadinidou, M., Lambiri, Leventidou, M., Manou, T., Mavroidi, K., Pappas, V., & Tzoumalaki, L (1995, Ιούλιος). University students in Athens: Mental health and attitudes toward psychotherapeutic intervention. Ανακοίνωση στο IV Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας, Αθήνα.Kissas, G., & Vyras, P. (1995, Ιούλιος). How much is in accordance the choice of the school of studies with the drop-out of studies. Ανακοίνωση στο IV Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας, Αθήνα.Leventidou, M., & Charila, D. (1995, Ιούλιος). Counselling Centre for Students at the University of Athens: Two years of experience. Ανακοίνωση στο IV Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας, Αθήνα.Kalantzi - Azizi, A. (Συντονίστρια) (1995, Ιούλιος). Psychological counselling in higher education. Συμπόσιο στο IV Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας υπό την αιγίδα της FEDORA, Athens, Greece.Kalantzi - Azizi, A., & Karadimas, E. C. (1995, Ιούλιος). The relationship of temperament and social factors to study abilities. Ανακοίνωση στο IV Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας, Athens, Greece.Kalantzi - Azizi, A., & Karadimas, E. C. (1994, Σεπτέμβριος). The adaptation of the «Test Concerning Abilities for Study and Examinations» (TASTE) to a Greek student population. Ανακοίνωση στο 24ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Έταιρείας Γνωσιακής και Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, Κέρκυρα.Kalantzi - Azizi, A. (1993, Σεπτέμβριος). Studienberatungseinrichtungen in Gricheland. Ανακοίνωση στο Πανγερμανικό Συνέδριο της Συμβουλευτικής Φοιτητών ARGE, Αμβούργο, Γερμανια.Kalantzi - Azizi, A., & Matsaka, I. (1993, Σεπτέμβριος). Developmental benefits as a result of participation in a self management behaviour therapy group with students who have problems in organising their study and have attention difficulties. Ανακοίνωση στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακής και Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, Λονδίνο, Μ. Βρετανία.Kalantzi - Azizi, A. (1993, Απρίλιος). Prejudices and stereotypes: Obstacles in our relationships with the disabled. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο «Η ειδική αγωγή σημερα», Λεμεσός, Κύπρος.Kalantzi - Azizi, A. (1993, Απρίλιος). The person with special needs in his struggle for higher education: Experiences and questions. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο «Η ειδική αγωγή σημερα», Λεμεσός, Κύπρος.Καλαντζή - Αζίζι, Α. Μαλικιόση - Λοίζου, Μ. (1992, Σεπτέμβριος). Psychological Counselling in higher education in Greece. Ανακοίνωση στην 1η Συνάντηση Εκπροσώπων της FEDORA - PSYCHE, Νάπολη, Ιταλία.Kalantzi - Azizi, A., & Matsaka, I. (1991, Σεπτέμβριος). Group training of students with problems in organising study and difficulty of attention. Ανακοίνωση στο 22ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακής και Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, Κοίμπρα, Πορτογαλία.Καλαντζή - Αζίζι, Α. (1991, Ιούλιος). Psychosocial problems of post-adolescence. Ανακοίνωση στο 4ο Συνέδριο της FEDORA. Βερολίνο, Γερμανία.