Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες - Έρευνα Στατιστικά » Έρευνα » Συμμετοχές του ΣΚΦ σε συνέδρια στα ελληνικά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΦ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αγγελή, Κ. (2007, Νοέμβριος). Ομαδικό πρόγραμμα για την διαχείριση του άγχους και την επίλυση προβλημάτων σε φοιτητικό πληθυσμό : Εφαρμογή του Γνωσιακού � Συμπεριφοριστικού μοντέλου. Συμπόσιο: «Το Γνωσιακό � Συμπεριφοριστικό Μοντέλο, ως Μοντέλο Επιλογής για την Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

Αποστολοπούλου, Ι. (2007, Νοέμβριος). Ομαδικό πρόγραμμα για την βελτίωση της διεκδικητικότητας σε φοιτητικό πληθυσμό : Εφαρμογή του Γνωσιακού � Συμπεριφοριστικού μοντέλου. Συμπόσιο: «Το Γνωσιακό � Συμπεριφοριστικό Μοντέλο, ως Μοντέλο Επιλογής για την Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

Βλαβιανού, Μ. (2007, Νοέμβριος). Παρουσίαση ατομικής περίπτωσης φοιτήτριας με ιδεοληψίες. Συμπόσιο: «Το Γνωσιακό � Συμπεριφοριστικό Μοντέλο, ως Μοντέλο Επιλογής για την Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών», στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2007, Νοέμβριος). Εισαγωγή: Προβληματισμοί για το Γνωσιακό � Συμπεριφοριστικό Μοντέλο. Συμπόσιο: «Το Γνωσιακό � Συμπεριφοριστικό Μοντέλο, ως Μοντέλο Επιλογής για την Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών», στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

Κοκκότη, Κ. (2007, Νοέμβριος). Παρουσίαση ατομική περίπτωσης φοιτήτριας με δυσκολίες με την οικογένεια και τις κοινωνικές σχέσεις. Συμπόσιο: «Το Γνωσιακό � Συμπεριφοριστικό Μοντέλο, ως Μοντέλο Επιλογής για την Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

Χαρίλα, Ν. (2007, Νοέμβριος). Ο ρόλος της εποπτείας στο χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας. Εργαστήριο στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής & Ψυχολογίας της Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

Αγγελή, Κ., Σοφιανοπούλου, Α., Λεοντιάδου, Α., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2006, Νοέμβριος). Η αλληλεπίδραση του φύλου σε σχέση με την ιδιοσυγκρασία ως προς την εκδήλωση συμπτωμάτων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) και τις ικανότητες μελέτης σε φοιτητικό πληθυσμό. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας "Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους άνδρες: Θεωρία, έρευνα, παρέμβαση", Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.Λέκκα, Φ., Πριμικύρη, Α., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2006, Νοέμβριος). Διαφυλικές διαφορές στα αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας "Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους άνδρες: Θεωρία, έρευνα, παρέμβαση", Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.Αποστολοπούλου, Ι. Βλάχου, Μ., & Ευσταθίου, Γ. (2006, Νοέμβριος). ’νδρες συμμετέχοντες στο Ομαδικό Πρόγραμμα Βελτίωσης των Διαφυλικών Σχέσεων του ΕψυΣυΦοι: Αιτήματα, δυσκολίες, συμμετοχή. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας "Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους άνδρες: Θεωρία, έρευνα, παρέμβαση", Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.Χαρίλα, Ν. (2006, Νοέμβριος). Υιοθετώντας τον ρόλο του πατέρα: Παρουσίαση ενός περιστατικού. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας "Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους άνδρες: Θεωρία, έρευνα, παρέμβαση", Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 

Αγγελή, Κ., & Βλαβιανού, Μ. (2005, Δεκέμβριος). Τα αποτελέσματα της ομάδας διαχείρισης του στρες και επίλυσης προβλημάτων του εργαστηρίου ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών. Αναρτημένη εργασία στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.Βλάχου, Μ. & Καλαντζή - Αζίζι. Α. (2005, Δεκέμβριος). Η διάσπαση της προσοχής, η αναβλητικότητα σπουδών και το άγχος εξετάσεων στον φοιτητικό πληθυσμό. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ., Καραδήμας, Ε., Κατιδένιου, Α., Κουνενού, Κ., Μαριδάκη - Κασσωτάκη, Α., Παπαδιώτη, Β., Παπαστυλιανού, Α., Πλατσίδου, Μ., Χαρίλα, Ν., & Καλαντζή - Αζίζι. Α. (2005, Δεκέμβριος). Η ψυχική υγεία των Ελλήνων φοιτητών: Επιδημιολογική ερευνά σε πανελλήνιο δείγμα φοιτητικού πληθυσμού, προκαταρκτικά ευρήματα. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2005, Δεκέμβριος). Δεξιότητες Ψυχολογικής Τηλεσυμβουλευτικής Φοιτητών. Εργαστήριο στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.Λέκκα, Φ., Πριμηκύρη, Α., Ευσταθίου, Γ. & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2005, Δεκέμβριος). Ψυχολογική τηλεσυμβουλευτική φοιτητών: Ανάλυση περιεχομένου ερωτήσεων και απαντήσεων. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.Μακρά, Σ., Κονσουλίδου, Ε., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2005, Δεκέμβριος). Στάσεις, χρήση και εξάρτηση απο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το Διαδίκτυο: διερεύνηση σε φοιτητικό πληθυσμό. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.Μπακομήτρου, Φ., Καβροχωριανού, Ο., Φλώρου, Α., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2005, Δεκέμβριος). Διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών και της αυτοεκτίμησης των φοιτητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα Φ.Π.Ψ. και προγράμματος ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Αναρτημένη εργασία στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.Χαρίλα, Ν., Τασίου, Α., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2005, Δεκέμβριος). Διερεύνηση της χρήσης αλκοόλ από φοιτητικό πληθυσμό: Περίπτωση φοιτήτριας με εκτεταμένη χρήση αλκοόλ και η θεραπευτική παρέμβαση στο εργαστήριο ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών του πανεπιστήμιου Αθηνών. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. 

Αγγελή, Κ., & Βλαβιανού, Μ. (2004, Οκτώβριος). Ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διαχείριση του άγχους και η αποτελεσματικότητά του ως προς τα ψυχοσωματικά προβλήματα. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.Μπακομήτρου, Φ., Παπαδημητρίου, Α., & Καραδήμας, Ε. (2004, Οκτώβριος). Ομαδικό πρόγραμμα διαχείρισης του άγχους μέσω της διερεύνησης της προσωπικότητας και των στρεσογόνων κοινωνικών μεταβλητών. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.Μπακομήτρου, Φ. (2004, Οκτώβριος). Διαταραχές διατροφής και φοιτητικός πληθυσμός. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.Χαρίλα, Ν., & Οικονόμου, Α. (2004, Οκτώβριος). Παρουσίαση περιστατικού με ψυχολογικές δυσκολίες μετά από τοξική δηλητηρίαση. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.Ευσταθίου, Γ. (2004, Μάιος). Η συμβολή της τηλεσυμβουλευτικής στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των φοιτητών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα "Στόχος η γνώση, Προϋπόθεση η ψυχική υγεία", Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αθήνα.Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2004, Μάιος). Η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης συμβουλευτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα "Στόχος η γνώση, Προϋπόθεση η ψυχική υγεία", Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αθήνα.Χαρίλα, Ν. (2004, Μάιος). Δομή και λειτουργία του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα "Στόχος η γνώση, Προϋπόθεση η ψυχική υγεία", Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αθήνα.Βλάχου, Μ., & Ευσταθίου, Γ. (2004, Μάρτιος). Σχέσεις με το άλλο φύλο: Ένα ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης γνωσιακής � συμπεριφοριστικής προσέγγισης για μετεφήβους � φοιτητές. Εργαστήριο στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αθήνα. 

Αγγελή, Κ., & Βλαβιανού, Μ. (2003, Νοέμβριος). Ο ρόλος στην πατρική οικογένεια και οι επιπτώσεις του στην μετέπειτα προσωπική εξέλιξη - Περιγραφή ατομικής περίπτωσης. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα.Ευσταθίου, Γ., & Βλάχου, Μ. (2003, Νοέμβριος). Διαφυλικές διαφορές ως προς τον λόγο προσέλευσης φοιτητών για ψυχολογική συμβουλευτική σε θέματα σχέσεων. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα.Καραδήμας Ε. (2003, Νοέμβριος). Μετέφηβες φοιτήτριες και ψυχική υγεία. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα.Μπακομήτρου, Φ., Καραδήμας, Ε., & Παυλάτου, Ε. (2003, Νοέμβριος). Γνωσιακά σχήματα σε φοιτήτριες με άγχος. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα.Δουκάκη Α., Δρακοπούλου Ε., Κραββαρίτη Β., Παδιατέλη Ε., Ευσταθίου Γ., Πλου΅πίδης Γ., & Καλατζή- Αζίζι Α.(2003, Μάιος). Ειδικοί επιδη΅ιολογικοί δείκτες ψυχικής υγείας σε φοιτητές. Ανηρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.Ευσταθίου Γ., Ευθυ΅ίου Κ., Καλαντζή- Αζίζι Α., & Πλου΅πίδης Γ. (2003, Μάιος). Ψυχολογική Τηλεσυ΅βουλευτική φοιτητών ΅έσω ηλεκτρονικού ταχυδρο΅είου: δυνατότητες και αξιολόγηση. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.Ευσταθίου Γ., Ευθυ΅ίου Κ., Πλου΅πίδης Γ., & Καλαντζή- Αζίζι Α. (2003, Μάιος). Βασικοί επιδη΅ιολογικοί δείκτες ψυχικής υγείας φοιτητών. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.Καπράλου, Ι., Σκαπετοράχη, Α., & Καλαντζή- Αζίζι, Α. (2003, Μάιος). Αξιολόγηση του παρεχό΅ενου έργου στο συ΅βουλευτικό κέντρο φοιτητών του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.Κονσουλίδου Ε., Μάκρα Σ., Ευσταθίου Γ., Πλου΅πίδης Γ., & Καλαντζή- Αζίζι Α. (2003, Μάιος). ∆ιερεύνηση της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Internet στους φοιτητές. Ανηρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.Μπακομήτρου, Φ., Διαμαντοπούλου, Δ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2003, Μάιος). Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής σε φοιτητικό πληθυσ΅ό και πιθανές συσχετίσεις ΅ε τη γενική υγεία και την ιδιοσυγκρασία. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.Χαρίλα, Ν., & Ευσταθίου, Γ. (2003, Μάιος). Δραστηριότητες του συ΅βουλευτικού κέντρου φοιτητών του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.Χαρίλα, Ν., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2003, Μάιος). Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, επιδη΅ιολογικά στοιχεία, παράγοντες ιδιοσυγκρασίας και δεξιοτήτων επίλυσης προβλη΅άτων σε φοιτητικό πληθυσ΅ό. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.Χαρίλα, Ν., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2003, Μάιος). Η ψυχολογική συ΅βουλευτική φοιτητών στην Ευρώπη. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.Χαρίλα, Ν. (2003, Μάιος). Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα "Η Συμβουλευτική στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Κοινωνική Υπηρεσία, Τμήμα Εργοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυνα Αθήνας, Αθήνα.Ευσταθίου, Γ. (2003, Απρίλιος). Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράμετροι σπουδαστών. Ανακοίνωση στο Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης Προσωπικού ΤΕΙ Αθηνών, Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας, Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας, Κοινωνική - Συμβουλευτική Υπηρεσία, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυνα Αθήνας, Αθήνα.Ευσταθίου, Γ. (2003, Μάρτιος). Ψυχολογική τηλεσυμβουλευτική για φοιτητές. Ανακοίνωση στην 6η Ημερίδα Ψυχοθεραπείας, University of Indianapolis, Αθήνα.Σοφιανίδου, Ε., (2003, Μάρτιος). Ομαδικά προγράμματα για την αντιμετώπιση ακαδημαϊκών δυσκολιών. Ανακοίνωση στην 6η Ημερίδα Ψυχοθεραπείας, University of Indianapolis, Αθήνα. 

Βλαβιανού, Μ., Βλάχου, Μ., Γυπαράκη, Ε., Ζάφειρα, Δ., Μαυροειδή, Α., & Παυλάτου, Ε. (2002, Μάρτιος). Πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης για την αντιμετώπιση του άγχους εξετάσεων στον φοιτητικό πληθυσμό. Ανακοίνωση στην Διημερίδα "Η Συμβολή της Κλινικής Ψυχολογίας στην Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων", Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία-Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βόλος.Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Μπακομήτρου, Φλ. (2002, Μάρτιος). Επιδημιολογική έρευνα του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την διερεύνηση της συσχέτισης των συμπεριφορών πρόσληψης τροφής με την ιδιοσυγκρασία στο γυναικείο φοιτητικό πληθυσμό της Αθήνας. Ανακοίνωση στην Διημερίδα "Η Συμβολή της Κλινικής Ψυχολογίας στην Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων", Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία-Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βόλος.Καλαντζή - Αζίζι, Α., Σκαπετοράχη, Κ., & Καπράλου, Ι. (2002, Μάρτιος). Ποιοτικός έλεγχος του παρεχόμενου έργου στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στην Διημερίδα "Η Συμβολή της Κλινικής Ψυχολογίας στην Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων", Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία-Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βόλος.Καραδήμας, Ε.Χ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2002, Μάρτιος). Ένα ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης για τη διαχείριση του στρες σε μετεφηβικό- φοιτητικό πληθυσμό. Ανακοίνωση στην Διημερίδα "Η Συμβολή της Κλινικής Ψυχολογίας στην Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων", Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία-Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βόλος. (αρχείο PDF 211K)Χαρίλα, Ν., & Καλαντζή - Αζίζι, Α., (2002, Μάρτιος). Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών σε φοιτητικό πληθυσμό, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και παράγοντες ιδιοσυγκρασίας. Ανακοίνωση στην Διημερίδα "Η Συμβολή της Κλινικής Ψυχολογίας στην Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων", Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία-Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βόλος.Σοφιανίδου, Ε., Μπακομήτρου, Φλ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α., (2002, Φεβρουάριος). Δράση τoυ Συμβoυλευτικoύ Κέντρoυ τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών σχετικά με τoυς φoιτητές με ειδικές ανάγκες. Ανακοίνωση στην Ημερίδα "Πανεπιστημιακές Σπoυδές των Nέων με Eιδικές Aνάγκες: Πραγματικότητα και Πρooπτικές", Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 

Καλαντζή - Αζίζι, Α., Σοφιανίδου, Ε., & Μπακομήτρου, Φλ. (2001, Δεκέμβριος). Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι "Δράσεις εκπαιδευτικής πρακτικής και υποστηρικτικών εφαρμογών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για φοιτητές ΑμΕΑ". Στην Ημερίδα "’τομα με Ειδικές Ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση", Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.Ευσταθίου, Γ. (2001, Νοέμβριος). Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα: "Πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας νέων: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για φοιτητές", Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνική Επιτροπή για το Έτος Ψυχικής Υγείας 2001, Αθήνα. (αρχείο PDF 129K)Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2001, Νοέμβριος). Η ψυχολογική συμβουλευτική στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοίνωση στην Ημερίδα: "Πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας νέων: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για φοιτητές", Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνική Επιτροπή για το Έτος Ψυχικής Υγείας 2001, Αθήνα. (αρχείο PDF 123K)Καραδήμας, Ε. (2001, Νοέμβριος). Ομαδικές παρεμβάσεις στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα: "Πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας νέων: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για φοιτητές", Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνική Επιτροπή για το Έτος Ψυχικής Υγείας 2001, Αθήνα.Χαρίλα, Ν. (2001, Νοέμβριος). Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών: 11 χρόνια λειτουργίας. Ανακοίνωση στην Ημερίδα: "Πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας νέων: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για φοιτητές", Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνική Επιτροπή για το Έτος Ψυχικής Υγείας 2001, Αθήνα. (αρχείο PDF 203K)Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ., Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Μπεζέ, Λ. (2001, Σεπτέμβριος). Ποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες επιθυμούν οι φοιτητές: Έρευνα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σχετικά με την αναγκαιότητα μίας συμβουλευτικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου. Ανακοίνωση στο VII Ετήσιο Συνέδριο της European Association for Counseliing, Αθήνα.Ευθυμίου, Κ., & Κουνενού, Κ. (2001, Σεπτέμβριος). Εκπαίδευση στην διεκδικητική συμπεριφορά μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων: Αποτελέσματα παρεμβάσεων σε ομάδες φοιτητών. Ανακοίνωση στο VII Ετήσιο Συνέδριο της European Association for Counseliing, Αθήνα.Καλαντζή - Αζίζι, Α., Ευθυμίου, Κ., & Ευσταθίου, Γ. (2001, Σεπτέμβριος). Ψυχολογική τηλεσυμβουλευτική για φοιτητές: Εμπειρίες από το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών - Ευρωπαϊκές προοπτικές διασύνδεσης υπηρεσιών παροχής ψυχολογικής τηλεσυμβουλευτικής για φοιτητές. Ανακοίνωση στο VII Ετήσιο Συνέδριο της European Association for Counseliing, Αθήνα.Καλαντζή - Αζίζι, Α.(2001, Σεπτέμβριος). Ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα στη συμβουλευτική φοιτητών. Κεντρική ομιλία στο VII Ετήσιο Συνέδριο της European Association for Counseliing, Αθήνα.Χαρίλα, Ν.(2001, Σεπτέμβριος). Η συμβουλευτική στην ανώτατη εκπαίδευση: Η δεκάχρονη πορεία του Σ.Κ.Φ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στο VII Ετήσιο Συνέδριο της European Association for Counseliing, Αθήνα.Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2001, Μάιος). Οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των φοιτητών: Έρευνα σε τρία μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια σχετικά με την ανάγκη λειτουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων Φοιτητών. Ανηρτημένη εργασία στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη.Καραδήμας, Ε. Χ., Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Ευσταθίου, Γ. (2001, Μάιος). Η σχέση των εξετάσεων ως σοβαρού αγχογόνου γεγονότος και των γνωσιακών σχημάτων με την ψυχική υγεία των φοιτητών. Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη.Σκαπετοράχη, Α., Καπράλου, Ι., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2001, Μάιος). Αξιολόγηση του συμβουλευτικού και θεραπευτικού έργου του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (ΣΚΦ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανηρτημένη εργασία στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη.Χαρίλα, Ν., Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε. (2001, Μάιος). Δραστηριότητες του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το διάστημα 1993-2000. Ανηρτημένη εργασία στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη.Ευθυμίου, Κ., & Ευσταθίου, Γ. (2001, Μάιος). Η ανάγκη για συμβουλευτική: Έρευνα στον φοιτητικό πληθυσμό. Ανακοίνωση στο Α' Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τον 21ο αιώνα», Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ), Αθήνα.Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2001, Μάιος). Ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών. Ανακοίνωση στο Α' Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τον 21ο αιώνα», Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ), Αθήνα.Ευθυμίου, Κ. (2001, Μάιος). Εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά: Ένα πρόγραμμα για φοιτητές. Εργαστήριο στην Ημερίδα «Σύγχρονα ζητήματα των υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού», FEDORA, Πανεπιστήμιο Πατρών/Π.Τ.Δ.Ε., ΣΕΛΕΤΕ, Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας/ΚΕΣΥΠ, Πάτρα. 

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2000, Δεκέμβριος). Φοιτητές με ειδικές Ανάγκες: Υποστηρικτικά πλαίσια στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Διαφορετικότητα και Ισότητα στον 21ο Αιώνα και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής», Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Αθήνα.Χαρίλα, Ν. (2000, Δεκέμβριος). Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθήνας: 10 χρόνια λειτουργίας - Σημασία Συμβουλευτικής Φοιτητών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Φίλοι, Ελεύθερος Χρόνος, Οικογένεια, Σύντροφος, Σπουδές, ’γχος, Μαθήματα, Προσαρμογή», ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο.Ευθυμίου, Κ, & Ευσταθίου, Γ. (2000, Νοέμβριος). Διερεύνηση των αναγκών φοιτητών σχετικά με τη λειτουργία συμβουλευτικών κέντρων φοιτητών: Οι ειδικές ανάγκες των περιφερειακών πανεπιστημίων. Ανακοίνωση στο Γ' Ψυχολογικό Συνέδριο του Συλλόγου Κυπρίων Ψυχολόγων, Λευκωσία, Κύπρος.Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2000, Νοέμβριος). Ομάδες αυτογνωσίας: Εμπειρίες από την εκπαίδευση ειδικών ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικών και φοιτητών - σπουδαστών. Ανακοίνωση στο Γ' Ψυχολογικό Συνέδριο του Συλλόγου Κυπρίων Ψυχολόγων, Λευκωσία, Κύπρος.Χαρίλα, Ν. (2000, Νοέμβριος). Συμβουλευτικό Κέντρο για Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοποί και Λειτουργία. Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Away From Home στην Ελλάδα», ΟΚΑΝΑ, Αθήνα.Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2000, Μάιος). Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μία συμβουλευτική υπηρεσία: Αποτελέσματα ερευνών από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης. Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Συμβουλευτικό Κέντρο, Πειραιάς. (αρχείο PDF 297K)Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2000, Μάιος). Η συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Συμβουλευτικό Κέντρο, Πειραιάς.Καλαντζή- Αζίζι, Α, & Καραδήμας, Ε. (2000, Μάιος). Προσαρμογή στα Ελληνικά του Ερωτηματολογίου Ικανοτήτων Μελέτης και Εξετάσεων (ΕΙΜΕ). Ανηρτημένη εργασία στο Συνέδριο «Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία: Η αξιολόγησή της στην κλινική πράξη και έρευνα», Εταιρεία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, Αθήνα.Καλαντζή- Αζίζι, Α. (2000, Φεβρουάριος). Η Σημασία της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Ψυχολογικές παράμετροι και νέες τάσεις στην επαγγελματική συμβουλευτική στην αγορά εργασίας», Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα. 

Καλαντζή- Αζίζι, Α. (1999, Δεκέμβριος). Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες: Ευρωπαϊκή διάσταση - κοινωνική πραγματικότητα. Ανακοίνωση στην Ημερίδα «’τομα με ειδικές ανάγκες: Προσανατολισμός - Κατάρτιση - Προοπτικές απασχόλησης», Γραφείο Διασύνδεσης Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα.Ευσταθίου, Γ. (1999, Νοέμβριος). Παρουσίαση της λειτουργίας και της οργάνωσης του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα για τα Συμβουλευτικά Κέντρα στην Ανώτερη και στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Κοινωνικών Λειτουργών, Πάτρα.Καλαντζή- Αζίζι, Α. (1999, Οκτώβριος). Ένταξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η ελληνική πραγματικότητα. Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Εκπαιδευτική ένταξη: Η ευρωπαϊκή εμπειρία και εφαρμογές για εκπαιδευτικές αλλαγές στην Ελλάδα», Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Τμήμα ΗΜΜΗΥ) και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας), Αθήνα.Καλαντζή - Αζίζι, Α., Χαρίλα, Ν., & Ευσταθίου, Γ. (1999, Μάιος). Πρόληψη ψυχικής υγείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανηρτημένη εργασία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα.Καλαντζή - Αζίζι, Α., Χαρίλα, Ν., & Ευσταθίου, Γ. (1999, Μάρτιος). Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών: Έξι χρόνια λειτουργίας. Ανηρτημένη εργασια στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Έρευνας, Λευκωσία, Κύπρος.Χατζηδήμου Σ., & Σιδηροπούλου- Δημακάκου, Δ. (1999, Μάρτιος). Επαλήθευση θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής σε ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό: Προκαταρκτικά Ευρήματα. Ανακοίνωση στο 7ο Συνέδριο της ΕΛΨΕ, Λευκωσία, Κύπρος. 

Χαρίλα, Ν. (1998, Μάιος). Συμβουλευτικό Κέντρο για Φοιτητές - Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανακοίνωση στην Ημερίδα Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.Ευθυμίου, Κ. (1998, Νοέμβριος). Ομαδικές παρεμβάσεις στα Συμβουλευτικά Κέντρα Φοιτητών. Εισήγηση στην Ημερίδα για τη σημασία της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομείας Δ.Π.Θ. και Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, Αλεξανδούπολη.Καλαντζή - Αζίζι, Α. (1998, Νοέμβριος). Η σημασία της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών. Εισήγηση στην Ημερίδα για τη σημασία της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομείας Δ.Π.Θ. και Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, Αλεξανδούπολη.Μπεζεβέγκης, Η. (1998, Νοέμβριος). Η πορεία αυτονόμησης του εφήβου και ο ρόλος της οικογένειας στις επαγγελματικές του επιλογές. Εισήγηση στην Ημερίδα για τη σημασία της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομείας Δ.Π.Θ. και Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, Αλεξανδούπολη.Καλαντζή- Αζίζι, Α. (1998, Φεβρουάριος). Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών. Εισήγηση στην Ημερίδα για την παρουσίαση του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης των Παιδιών και των Νέων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα.Χαρίλα, Ν. (1998, Φεβρουάριος). Συμβουλευτικό Κέντρο για Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών 6 χρόνια λειτουργίας. Εισήγηση στην Ημερίδα για την παρουσίαση του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης των Παιδιών και των Νέων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα.

 

 

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (1997, Οκτώβριος). Ανώτατη εκπαίδευση: Δομή και ρόλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εισήγηση στην Ημερίδα για θέματα ειδικής αγωγής στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής), Αθήνα.

Χαρίλα, Ν. (1997, Σεπτέμβριος). Γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία σε μετεφήβους (φοιτητές ΑΕΙ). Ανακοίνωση στο 1ο European Conference on Psychotherapy, Αθήνα.

Κίσσας, Γ. (1996, Μάιος). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη διακοπή σπουδών των Φοιτητών. Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα.

Χαρίλα, Ν. (1996, Μάιος). Παρουσίαση περιστατικού με άγχος σπουδών και αναβλητικότητα. Τα κύρια αιτήματα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα.

Χριστοπούλου, Α, & Βαλαβάνη - Σούκου, Ε. (1993, Μάιος). Φοιτητικός πληθυσμός στην Αθήνα: δημογραφικοί δείκτες, οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα και ενδείξεις ψυχοπαθολογίας. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη.

Καλανζή - Αζίζι, Α., & Τσιναρέλης, Γ. (1992, Μάιος). Φοιτητές με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Διεπιστημονικό Συνέδριο «’τομα με ειδικές ανάγκες», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

Καλαντζή - Αζίζι, Α, Σούκου - Βαλαβάνη, Ε, & Χαντάς, Μ. (1992, Απρίλιος). Προβλήματα και προβληματισμοί γύρω από την ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα.

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (1991, Μάιος). Συμβουλευτική σε φοιτητικό πληθυσμό. Ανακοίνωση και συντονισμός στρογγυλής τράπεζας στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα.