Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες - Έρευνα Στατιστικά » Στατιστικά

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε στοιχεία από τους απολογισμούς του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών οργανωμένα κατά είδος παρέμβασης και χρονική περίοδο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Πίνακες όπου παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έλαβαν βοήθεια σε ατομική βάση ως προς το φύλο τους. Επίσης αναφέρεται ο μέσος όρος συνεδριών, το καθεστώς λειτουργίας του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών και περίοδοι αναστολής της λειτουργίας του.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΣΗ

Πίνακες όπου παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός φοιτητών που έλαβαν βοήθεια σε ομαδική βάση ως προς το φύλο τους και το στόχο και τη διάρκεια της ομάδας που συμμετείχαν.

ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Κατά το διάστημα των 45 μηνών από την 1η Σεπτεμβρίου 2001 έως και την 31 Μαΐου 2005 η Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής έλαβε 1743 μηνύματα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πίνακες όπου παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έλαβαν βοήθεια από το Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών ως προς το είδος της παρέμβασης και το φύλο τους.