Αρχική σελίδα » Επικοινωνία » ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Η διεύθυνση του Εργαστηρίου είναι:

Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ψυχολογίας

Αθήνα

Πανεπιστημιόπολη

Τ.Κ. 15 703