Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

30.05.2013

Ανακοίνωση από Ομ. Καθ. Καλαντζή- Αζίζι

Από την FEDORA-PSYCHE (1991-2012) έως το Επαγγελματικό Τμήμα – PSYCHE (Professional Section Psyche) της EAIE (European Association for International Education) (2012-).