Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.02.2016

Νέος σύνδεσμος

ΕΟΠΠΕΠ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αφορά κυρίως φοιτητές των πρώτων εξαμήνων: Προσαρμογή στο νέο μαθησιακό περιβάλλον,καθώς και άλλες πληροφορίες.