Αρχική σελίδα » Συνηθισμένα προβλήματα » Ακαδημαϊκά προβλήματα

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών έχει εκδώσει μία σειρά τεσσάρων ενημερωτικών φυλλαδίων για συνηθισμένα ακαδημαϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Πηγή πληροφοριών αποτέλεσαν τα φυλλάδια Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών "Umgang mit Lern- und Prufungsproblemen" του Αυστριακού Υπουργείου Επιστημών και Συγκοινωνιών. Η επιμέλεια των κειμένων έγινε από την κ. Α. Καλαντζή - Αζίζι, Ομ. Kαθηγήτρια Kλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τ. Διευθύντρια του Εργαστηρίου, τον Κ. Ευθυμίου, Ψυχολόγο και την Α. Μπαρτζώκη, Ψυχολόγο - Απόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tα φυλλάδια αυτά, παρότι είναι γραμμένα από ειδικούς ψυχικής υγείας, έχουν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα, δεν αποσκοπούν στην παροχή διάγνωσης ή συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συνεργασία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας.